Ultraljud Danderyd på Ultragyn 08:30. Lä…

Ultraljud Danderyd på Ultragyn 08:30. Läkare Lottie 09:30. Besök på neonatalavd 20 Danderyd. Verkligen rörande. Avd 20 endast efter v 27. Ultraljud OK samt Mariannes blodprov. Man är vaksam på havandeskapsförgiftning.
Grav-vecka: 24

Leave a Reply