Monthly Archives: September 2008

3 GRABBAR!!! Det är verkligen Knatte, Fn…

3 GRABBAR!!! Det är verkligen Knatte, Fnatte och Tjatte! Undersökning med läkare på Danderyd klockan 13:00. Aktiviteten är normal och hjärtan, levrar etc sitter på plats. Fostervattenmängd helt normal. Mariannes blodvärden och blodtryck normala (120/80 samt 124). Diplomatiskt svar ang födelse: 33-35 normalt, dvs julafton och två v. framåt. Marianne låter så glad på telefonen “trots” att det blir blå målarfärg :-)!
Grav-vecka: 20